NOx-fondets portal

Logg inn for utslippsrapportering, registrering av informasjon om din virksomhet og søknad om støtte til urea.

Din e-postadresse/brukernavn
Passord
Vis passord

Søk om tilslutning i NOx-fondet

For å tilslutte en ny virksomhet i NOx-fondet, må vårt elektroniske søknadsskjema fylles ut. Signert tilslutningserklæring og firmaattest må lastes opp som vedlegg.

Støttekalkulator for skip

Ved å velge aktuelt tiltak og legge inn nøkkeltall beregnes støtte til tiltak fra NOx-fondet.